Conservació·Restauració·Fotografia

Conservació Restauració Fotografia

Serveis de conservació-restauració del patrimoni fotogràfic i formació especialitzada.

Des del moment de la seva invenció, la fotografia ha estat estretament vinculada a la nostra cultura i a la nostra societat. Cada objecte fotogràfic sustenta un tros de de la nostra història i com a conservadora· restauradora especialitzada en materials fotogràfics treballo perquè, en el futur, puguem seguir gaudint d’aquesta riquesa.

Minimitzem el deteriorament de les fotografies davant el pas del temps, les condicions ambientals inadequades, la mala manipulació, els possibles accidents, desastres… i potser, l’oblit.

El gran valor històric, documental, sentimental i familiar que poden tenir els objectes fotogràfics fa que valgui la pena invertir en la seva conservació.

esther llorca CONSERVACIO PREVENTIVA restauracio
CONSERVACION RESTAURACION1

Conservació-restauració

Els conservadors-restauradors ens regim per criteris deontològics que posen en vàlua aspectes que van mes enllà de les característiques físiques i químiques dels objectes. Es tracta de treballar amb mètodes científics incloent-hi les valoracions històrico-socials del patrimoni tractat. Això significa que no reparem ni arreglem, sinó que estabilitzem i conservem amb coneixement i respecte per la història passada i futura de l’objecte.

Treballem amb els materials i els hem de saber llegir i entendre per prendre les decisions mes adequades.

Totes les nostres intervencions es duen a terme amb els criteris de compatibilitat, estabilitat i reversibilitat mes estrictes contemplats en el codi deontològic al que ens atenem el col·lectiu de restauradors.
Usem materials testats i certificats física i químicament, el que garanteix la seva innocuïtat davant la obra i un envelliment controlat.

Treballem sota els criteris de mínima intervenció i respecte absolut cap a la integritat de la peça.

Conservació preventiva

Entenem la conservació preventiva com l’eix central de la conservació del patrimoni fotogràfic.

 • Monitoritzacions i control de condicions.
 • Sistemes de protecció i materials d’emmagatzematge.
 • Instal·lació de fons i col·leccions.
 • Elaboració de protocols de manipulació i normes de consulta.
 • Disseny integral de projectes de conservació preventiva, instal·lació i condicionament de col·leccions fotogràfiques.
CONSERVACIO PREVENTIVA1
ASESORAMIENTO1

Assessorament

Assessorem institucions públiques i privades que vulguin conservar i protegir les col·leccions fotogràfiques que custodien.

 • Què fer, com i quines son les prioritats davant donacions, fons de grans dimensions, desastres , infeccions i altres situacions.
 • Identificació de les tècniques fotogràfiques i fotomecàniques presents en els fons.
 • Pautes d’actuació adaptades a les necessitats i a les característiques particulars de cada col·lecció.
 • Organització en dipòsits i magatzems.
 • Seguiment i avaluació contínua.

Formació

Tallers presencials i online dirigits a fotògrafs, restauradors, personal d’institucions publiques i privades i persones amb curiositat per l’àmbit de la fotografía històrica, el seu desenvolupament en el laboratori i la seva preservació.

 1. Tècniques fotogràfiques històriques: Albúmines, negatius i positius al col·lodió humit, paper salat, fotografia pigmentària al carbó i a la goma bicromatada, fotografies a les sals de ferro, daguerreotips Becquerel, revelat i ampliació de fotografia analògica…
 2. Identificació de processos fotogràfics, degradacions i conservació .
 3. Emmagatzematge, materials de conservació i sistemes de presentació de fotografies
 4. Formació per a tècnics d’arxius i museus per aprofundir en el coneixament dels fons que custodien i la seva òptima conservació.
 5. Cursos adaptats a les necessitats del personal d’arxius, museus, escoles i tallers de restauradors.
FORMACIO1 1
registre1

Documentació I Catalogació

 • Registre i inventariat de col·leccions
 • Indexació i catalogació.
 • Introducció de dades en els programes de la institució.

Digitalització

Digitalitzem col·leccions i obra individual amb total respecte cap a la integritat de les peces: fons fotogràfics (negatius, positius…), objectes amb volum i document gràfic.

La digitalització s’adapta als estàndards de qualitat i garanteix la conservació i la difusió de les col·leccions.

Digitalitzacio1
INFORMES TECNICOS1

Informes Tècnics

 • Inventariat i avaluació de col·leccions
 • Informes d’estat de conservació
 • Disseny de plans d’actuació per determinar les accions necessàries i el seu nivell de priorització (desinfecció, neteja, emmagatzematge..)
 • Elaboració de plans d’actuació d’urgència davant desastres.

Altres Serveis

 • Investigació
 • Muntatge i desmuntatge d’ exposicions.
 • Servei de correu en cessió i transport d’obres.
 • Disseny i confecció de sistemes de presentació per a exposicions.
OTROS1
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D'ART HISPÀNIC

Equip Professional

Formem equips coordinats d’especialistes restauradors, fotògrafs, arxivers, historiadors… segons les tasques que es requereixin per a oferir la màxima expertesa en totes les nostres actuacions.
TALLER equipo profesional esther llorca2

Esther Llorca

fotògrafa especialitzada en la recuperació i producció dels procediments fotogràfics del segle XIX, i restauradora especialitzada en la conservació i restauració de fotografies

Fa mes de 20 anys que treballo en aquest camp.

Em formo com a fotògrafa a l’Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya (IEFC), on inicio la meva passió per la fotografia històrica i la seva química dins el laboratori. Mes endavant adquireixo la llicenciatura en Belles Arts i el Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Universitat de Barcelona.
Així doncs conservo i restauro materials que conec en profunditat barrejant els ingredients de les meves dues especialitats, la fotografia i la conservació- restauració.

Treballo també en l’àmbit de la docència. Comparteixo els meus coneixements, impartint formació presencial i online per a totes les persones i institucions interessades en aprendre més sobre fotografia, les seves tècniques històriques i la seva conservació.

En la formació dels equips d’especialistes treballem amb professionals com Pep Parer fotògraf especialista en fotografía de patrimoni, Jordi Mestre, fotògraf i restaurador, Tatiana Donoso, técnica d’arxiu especialitzada en activació d’arxius fotogràfics.

Treballem per clients i institucions publiques i privades ajudant en aquells aspectes relacionats amb la preservació, restauració i difusió del patrimoni gràfic i fotogràfic.

Algunes de les institucions que han confiat amb nosaltres:
Arxiu Nacional de Catalunya.svg
Centre de Restauracio de Bens Mobles de Catalunya
Arxiu de la Diputacio de Barcelona
Filmoteca de Catalunya
Museu Maritim de Barcelona
Museu olimpic
Ajuntament de Barcelona
Centre de la Imatge de la Diputacio de Girona
Institut dEstudis Fotografics de Catalunya
Universitat Barcelona.svg